Monday, September 5, 2016

Jutlus Kose kirikus 4. septembril AD 2016

Jutlustas diakon Rein Keskpaik

Mt6:25-34
„ Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?“ või „Mis me joome?“ või „Millega me riietume?“ Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.“  Aamen.

Eelmise pühapäeva piiblitekstid rääkisid meile tänulikkusest ja tänamatusest. Meie kogudus peab olema eriliselt tänulik selle armu eest, et kihelkonnapäevad nii hästi õnnestusid. Mind tegi aga murelikuks see, et hõbedased leerilapsed nii ükskõikselt leeripühasse suhtusid. Tore oli näha õp. Randar Tasmuthit üle pika aja jutlust pidamas ja leeriõnnistust jagamas. Nad jäid paljust ilma.
Tänase päeva sõnum on: Jumala hoolitsus. Jeesus õpetab, et Jumalasse uskuv inimene ei pea tundma muret iga asja pärast. Taevane Isa kannab tema eest hoolt ja aitab otsida seda, mis on tähtsaim- Jumala riiki ja Tema õigust.
Mäejutluses jagas Jeesus palju õpetusi, mis on aktuaalsed tänapäevalgi. Tänasele kirjakohale eelnevates salmides oli Tema hoiatav sõnavõtt rikkuse suhtes suunatud varakatele rahvakihtidele. Kuuldud kirjakohas muretsemisest kõneldes pöördub Jeesus vaeste ja varatute poole. Ka vaeste ja varatute juures ilmnev muretsemine on oma olemuselt samasugune mammonaorjus, nagu rikaste ihnutsemine ja ahnus. Jeesus hoiatab meid uskumast, nagu tagaks aineline kindlustatus inimesele igavikulise õnne. Ka vaesed võivad kergesti sattuda mammonaorjusesse.
Jeesus ei keela inimesel tegelemast eluliselt vajalike põhivahendite hankimisega-söök, jook, riietus. Meile tundub joogi toonitamine liiast, kuid Palestiina tingimustes  oli jook sama tähtis kui söök. Põhjus, miks Ta hoiatab muretsemise eest, ei peitu mitte vaevanägemises, vaid suhtumises, mis taolises muretsemises nähtavale tuleb, selle toimel kasvab ning lõpuks inimese alistab väärale elukäsitlusele, st. mammonaorjusele. Muretsemine võib viia lausa hädaldamiseni, mis omakorda põhjustab usaldamatust Looja ja Isa vastu, kelle käest on kõik elu ning kes annab ka piisavalt vahendeid selle elu hoidmiseks. Kui inimese pilk ei ole igas eluolukorras suunatud Jumalale, siis hakkab ta kitsikuse päevil nägema oma päästet ja lunastust rikkuses ning selle pakutavates võimalustes. Siis ongi mammon talle ebajumalaks saanud, mille orjusesse langeb ta kogu oma eluga. Hoiatades sellise muretsemise eest, ei taha Jeesus püstitada mingit vaesuse ideaali, vaid manitseb ettevaatusele, et inimene ei hakkaks igapäevaste eluvajaduste rahuldamises nägema oma olemasolu ainsat sisu ja eesmärki.
Jeesus rõhutab, et elu ise on suurem väärtus kui seda hoidvad vahendid. Inimene ise oma loomulikus kehalises olekus on palju olulisem rõivastusest, mis sageli on vaid välispidiseks maskiks. Elu ja ihu on enam kui toit ja rõivastus. Meile kõigile on tuttav ütlus, et me ei ela selleks, et süüa. Sööme selleks, et elada.
Need, kes on valinud kristlase tee, peavad usaldama end Tema hoolde. Kristus osutas lindudele taeva all ja lilledele väljal ning palus kuulajatel meenutada Jumala loovat väge. Eks teie ole palju enam kui nemad. Jumalik tähelepanu hõlmab kõike. Jumal kaitseb ka väikest värvukest. Põllulilled ja maad kattev muruvaip saavad osa meie taevase Isa tähelepanust ja hoolitsusest. Suur Looja kujundas kauni liilia, suurepärasema kui Saalomoni kuninglikud ehted. Kui palju enam hoolitseb Jumal inimeste eest, kes on Tema kuju ja au. Ta igatseb oma lastes näha Tema sarnast iseloomu.
Ärge siis olge mures homse pärast. Me peame järgima Kristust päev korraga. Ta ei anna meile ühekorraga kogu elutee juhendmaterjali. Ta annab meile just nii palju kui suudame kanda. Ta annab meile jõudu ja tarkust käesolevaid olukordi silmas pidades. Pühakiri ütleb: „ Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus...“ (Jk 1: 5,6).
Õp. A.Soosaar on öelnud, et imeline taevane Isa hoolitseb ka sinu igavese elu eest. Ta on saatnud oma ainusündinud Poja ka sulle Lunastajaks ja Lepitajaks. Kui sa oled oma patud sellele Lunastajale kahetsedes ja usus üle andnud ja käid Temaga uue elu teed, siis on ka mure sult võetud. Ja kord kuuled sa aulist kutset: tulge, minu Isa õnnistatud ja pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest.

Siis lõpeb ka kõikumine Jumala ja maailma vahel, lõpeb maailma ja mammona teenimine. Jääb ainult üks- nõuda ja jääda Jumala riiki, teenida Kolmainu Jumalat ja armastada teda kogu oma südame, hinge, jõu ja mõtetega. Aamen.